baner

Serwis i konserwacja

Serwis i konserwacjaDla prawidłowego i nieprzerwanego działania zamontowanej instalacji przeciwpożarowej niezbędne jest kontrolowanie pracy urządzeń przez użytkownika, jak również obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne dokonywane przez specjalistów. Działania te mają na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości, odnotowanie zaistniałych faktów i przede wszystkim możliwe szybkie usunięcie usterki. Pomoc specjalistycznej firmy może się również okazać niezbędna przy dostosowaniu instalacji do nowych warunków, np. w przypadku zmiany przeznaczenia chronionych pomieszczeń.

Instalacja przeciwpożarowe powinna być właściwie konserwowana już od momentu oddania do eksploatacji. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, specyfikacjach technicznych oraz instrukcjach obsługi. Częstotliwość przeglądów jest uzależniona od rodzaju oraz wielkości instalacji, przeznaczenia zabezpieczonego obiektu, ale nie może odbywać się rzadziej niż raz w roku.

Firma Suponeks posiada niezbędne certyfikaty i autoryzacje do obsługi systemów najpopularniejszych marek na rynku co pozwala nam świadczyć usługi serwisowe w okresie gwarancji i po jej zakończeniu. Dysponujemy również niezbędnymi uprawnieniami, m.in. zezwoleniem na pracę z jonizacyjnymi czujkami dymu, co jest niezbędne przy serwisowaniu wyposażonych w nie instalacji sygnalizacji pożaru.

W związku z powyższym oferujemy swoim klientom stałą umowę serwisową, w ramach której wykonujemy niezbędne przeglądy i próby, czyszczenia i wymiany elementów systemu oraz usuwamy zauważone usterki czy zgłoszone awarie.

Zobacz nasze inne usługiWykonywanie instalacji

Serwis i konserwacja

Monitoring pożarowy

Demontaż czujek jonizacyjnych

Zapewniamy najlepszy produkt w rozsądnej cenie

Zobacz nasze realizacje


WIĘCEJ