baner

Demontaż czujek jonizacyjnych

Demontaż czujek jonizacyjnychJednym z rodzajów czujników używanych w instalacjach sygnalizacji pożaru są czujniki jonizacyjne, które wykrywają pożar poprzez niewielkie źródła promieniotwórcze. Czujki tego typu są niezastąpione w wielu sytuacjach, ponieważ charakteryzują się skutecznością i dużą odpornością na zabrudzenia.

Należy pamiętać, iż demontażu i unieszkodliwiania uszkodzonych bądź wysłużonych czujek jonizujących nie można wykonywać samodzielnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czujka jonizująca, której wykorzystanie jest niecelowe lub niemożliwe stanowi w całości odpad promieniotwórczy. W związku z powyższym tylko firma taka jak nasza, posiadająca zezwolenie, wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, może podjąć się tego zadania, przekazując zużyte czujki do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku.

Stałym klientom dajemy możliwość czasowego przechowania, w naszym magazynie, zdemontowanych czujek jonizacyjnych, np. na czas remontu, do chwili gdy możliwe będzie ich ponowne zamontowanie i uruchomienie.

Zobacz nasze inne usługiWykonywanie instalacji

Serwis i konserwacja

Monitoring pożarowy

Demontaż czujek jonizacyjnych

Zapewniamy najlepszy produkt w rozsądnej cenie

Zobacz nasze realizacje


WIĘCEJ